تبلیغات
آقای خاتمی از خدا پروا کن - خشم و نفرت مردم ایران از سران فتنه ( راهپیمایی عظیم مردم تهران در محکومیت آشوبگران عاشورا )

امروز مردم تهران یکی از بی نظیرترین تجمع و راهپیمایی را در طول تاریخ خود به نمایش گذاشتند به گونه ای که میدان امام حسین (ع) تا خیابان  آزادی مملو از جمعیت شد . مردم آنچنان خشمگین بودند که علنا در بلندگوها علیه سران فتنه شعار دادند  شعارهایشان اینها بود  -  کروبی بیسواد عامل دست موساد -دیکتاتور واقعی موسوی و کروبی ، مرگ بر موسوی ، مرگ بر خاتمی - موسوی بی بی سی عامل انگلیسی - لعن علی عدوک یا حسین خاتمی و کروبی و میرحسین .

ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست         عرض خود میبری و زحمت ما می داری 

   

راهپیمایی پرشكوه عاشورائیان با حضور اقشار مختلف مردم تهران

راهپیمایی پرشكوه عاشورائیان با حضور اقشار مختلف مردم تهران

راهپیمایی پرشكوه عاشورائیان با حضور اقشار مختلف مردم تهران

راهپیمایی پرشكوه عاشورائیان با حضور اقشار مختلف مردم تهران

راهپیمایی پرشكوه عاشورائیان با حضور اقشار مختلف مردم تهران

راهپیمایی پرشكوه عاشورائیان با حضور اقشار مختلف مردم تهران

راهپیمایی پرشكوه عاشورائیان با حضور اقشار مختلف مردم تهران

راهپیمایی پرشكوه عاشورائیان با حضور اقشار مختلف مردم تهران