تبلیغات
آقای خاتمی از خدا پروا کن - شناسایی حرامیان سبز فرقه موسوی در روز عاشورا

تصاویر زیر از هتاکان به ساحت عاشورا و افرادی که عزاداران امام حسین (ع) را مورد ضرب و شتم قرار داده اند، به دست آمده است .

بر اساس این گزارش از مردم و کاربران و تمام بینندگان این تصاویر درخواست میشود تا این افراد را شناسایی کرده و هرگونه اطلاعاتی از این افراد در دست دارند، با شماره 113 ستاد خبری وزارت اطلاعات، تماس بگیرند .