تبلیغات
آقای خاتمی از خدا پروا کن - تلاش بقایای فرقه موسوی برای اخلال در عزاداری مردم تهران در روز عاشورا
تلاش بقایای فرقه موسوی برای اخلال در عزاداری مردم تهران
بقایای فرقه موسوی در ادامه سیر قانون شکنی های 7 ماه اخیر خود امروز(عاشورای حسینی) اقدام به اخلال در مراسم عزاداری مردم تهران کردند.
 
به گزارش ایرنا، در حالی که میلیون ها تهرانی در هیات های عزاداری مشغول نوحه خوانی و سینه زنی بودند، بقایای فرقه موسوی مقارن با ظهر عاشورا چند خیابان پایتخت را به آشوب کشانده و ضمن آسیب زدن به اموال عمومی عزاداران حسینی و شهروندان تهرانی را دچار زحمت کردند.
فتنه گران که به صورت سازماندهی شده به اخلال در عزاداری های مردم می پرداختند، هیچ گونه نمادی از نمادهای مرتبط با عزای حسینی را با خود حمل نمی کردند و با سردادن شعارهای انحرافی به مسدود کردن خیابان های اصلی شهر اقدام کردند که این اقدام برای دسته جات عزاداری و شهروندانی که قصد رساندن خود به محافل عزا داشتند، ایجاد زحمت و دشواری کرد.
نیروهای انتظامی که از صبح امروز با آگاهی از تحرکات بقایای فرقه موسوی در خیابان انقلاب تهران مستقر شده بودند، اقدام به متفرق کردن سوءاستفاده کنندگان کردند و ساعتی پس از ظهر عاشورا اغلب مسیرهای اصلی را تحت کنترل درآورده و اوضاع در خیابان های تهران به حالت عادی بازگشت.