از روز گذشته تاکنون علیرضا بهشتی شیرازی، سردبیر روزنامه کلمه سبز، باقریان و بهزادیان نژاد که از نزدیکان و مشاوران  موسوی هستند، بازداشت شدند. به لیست بازداشت شدگان نزدیک به  موسوی نام فروزنده از مشاوران وی نیز افزوده شده است.
از سوی دیگر ماموران امنیتی با مراجعه به بنیاد باران مرتضی حاجی و رسولی( قائم مقام بنیاد باران را نیز دستگیر کرده و اسناد و مدارک مربوط به این بنیاد را نیز توقیف کردند.
همچنین، عماد باقی، از مشاوران مهدی کروبی در انتخابات، ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران و لیلا توسلی از اعضای این حزب و ابولفضل موسویان، دبیر تشکل روحانی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم بازداشت شده اند. از سوی دیگر خبر بازداشت موسوی تبریزی دبیرکل این تشکل تکذیب شد

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 7 دی 1388    | توسط: افشاگر خاتمی    |    |
نظرات()