مرتضی امیری اسفندقه شاعر کشورمان که سال 76 شعری به خاتمی رئیس جمهوروقت تقدیم کرده بود با اتفاقات بعد از انتخابات خرداد 88 با سرودن قطعه ای، شعرخود را پس گرفت.

 امیری اسفندقه در مقدمه این قطعه آورده است:
جواب غزلی که خرداد 76 برای خاتمی سروده بودم ، گفت:
تا بدانستمی زدشمن دوست
زندگانی دوبار بایستی
این قطعه "شعر قطعه واره 7 " این شاعر است که اینگونه آغاز می شود:
خاتمی را به فصاحت غزلی گفتم ناب
که نشانش همه جا و به همه کس بدهد
قیدکردم :نه توشاهی و نه ما شاعر مدح
تا مبادا صله ام جامه اطلس بدهد
کرده بودم به غزل یک دو کَرَت بیدارش
نکند تکیه به او هرکس و ناکس بدهد
**
دیده بانِ شرف و شوکت ایران باشد
خبراز فتنه ی این سقفِ مُقرنس بدهد
دشمنان را به حوادث ،چه صعود و چه نزول
نه مقدس بدهد فیض و نه اقدس بدهد
نقش ایمان و وطن در نظرش باشد پاک
سرو جان برسرِ این نقش مقدس بدهد
**
نه که بیگانه شو با وطن و حرمت دین
تای تقوا بگذارد به زنان دس بدهد
دست دادن به غزالان نه گناهی ست بزرگ
دست ترسم بدهد پا و به کرکس بدهد
نوجوانان وطن را به خیابان بکشد
هدیشان مخمصه در مخمصه محبس بدهد
**
طبع من از غزل گفته پشیمان شده است
برسانید به او: شعر مرا پس بدهد

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 مهر 1388    | توسط: افشاگر خاتمی    |    |
نظرات()